вторник, 31 август 2021 г.

Целувката на август

 

Реших и аз да кажа

довиждане на август

преди пожарът есенен

край мене да е лумнал.  

 

Под шапката ми лятна

проблясва късче младост, 

защото на сбогуване

август ме целуна!

 

Гергина Дворецка

31.08.21 г.
Снимка: Владимир Дворецки