събота, 15 март 2014 г.

Тост под звуците на чардаш

На Жужа, Тимофей и Волфганг

                                 За пустата предпролетна
и всичките подробности,
които съм запазила
неволно в паметта си...
И ние, четиримата,
от четири народности,
и чардата, прихлупена
над дървените маси...

За селяните пийнали,
които ни припяваха
сред смях и сред подвикване
мелодиите стари,
а някъде от пустата
конете избуяваха
край хубави момичета
и пламенни бекяри...

И ние, четиримата,
за ден събрани заедно,
отпивахме от чашите
преливащата бира,
и въпреки че спорехме
по темите разпалено,
Земята ни се струваше
не толкова размирна.

И ние, четиримата,
сред пустата изникнали,
наистина не искахме
да тръгваме обратно.
И пролетта не биваше
да си отива никога,
за да не идва новото
обезумяло лято.

1980 г.
Гергина Дворецка

Из цикъла „Стихове от старите тетрадки” ,
„Балада за птицата Феникс”, изд. Триада, 2014г.


  

Няма коментари:

Публикуване на коментар